Zakat : Bagaimana Diurus?

Perbincangan Persepsi minggu kali ini akan menyentuh mengenai topik zakat. Perbincangan akan menyentuh mengenai bagaimana Pusat Pungutan Zakat (PPZ)  dan MAIWP bekerjasama dalam pengagihan dan pungutan zakat dan apapula kaedah atau kemudahan yang disediakan oleh  PPZ-MAIWP dalam memudahkan orang ramai untuk membayar zakat. Selain itu, perbincangan juga menyentuh apakah inovasi yang bakal dilakukan oleh PPZ-MAIWP serta banyak lagi.