Telaga Kautsar Bhg.2

Akidah & Falsafah – Telaga Kautsar Bhg.2

Slot Cinta Ilmu kali ini adalah Akidah & Falsafah bersama dengan Ustaz Badli Shah sebagai penyampai. Beliau akan mengupas kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat & Kiamat karangan Imam Abu Abdullah Al Qurtubi. Tajuk pada episod kali ini adalah tentang persoalan bilakah Telaga Kautsar dibina dan diwujudkan.