Taubat Seorang Hamba

Fiqh Wanita – Taubat Seorang Hamba

Slot Fiqh Wanita kali bertajuk Taubat Seorang Hamba. Berdasarkan surah An-Nisa’ ayat 17 dan 18 untuk mempelajari konteks kedudukan taubat iaitu taubat yang diterima dan taubat yang diterima serta syarat-syarat bertaubat. Taubat adalah salah satu cara membersihkan diri kita. Ikuti kupasan selanjutnya dalam Cinta Ilmu.