Tambahkan Ilmu Kita

Mengambil semangat dari roh wahyu pertama yang diturunkan pada bulan Ramadan iaitu iqra’ supaya kita sentiasa membudayakan menuntut ilmu.