Sifat-sifat Kubur

Tanda-tanda kiamat – Sifat-sifat Kubur

Slot Cinta Ilmu kali ini adalah Akidah & Falsafah bersama dengan Ustaz Badli Shah sebagai penyampai. Beliau akan mengupas kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat & Kiamat karangan Imam Abu Abdullah Al Qurtubi. Tajuk yang akan dibincangkan pada episod kali ini adalah tentang memilih sifat-sifat kubur yang baik.