Sabah dan Sarawak di Bawah kedaulatan Malaysia

Bicara adalah sebuah program bual bicara yang akan membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama. Tajuk perbincangan bagi episod kali ini adalah “Sabah dan Sarawak di Bawah kedaulatan Malaysia”.