Rukun Pertama Jual Beli

Madrasah Syariah – Rukun Pertama Jual Beli

Ulasan daripada Ustaz Dr.Izhar Ariff berkenaan rukun pertama dalam jual beli iaitu Al Akidan. Syarat untuk memastikan rukun pertama sempurna. Ikuti kupasan penuh dalam Madrasah Al-Hijrah.