Rukun Kedua Dalam Jual Beli

Madrasah Syariah – Rukun Kedua Dalam Jual Beli

Ulasan daripada Ustaz Dr. Izhar Ariff berkenaan rukun kedua dalam jual beli iaitu sighah atau lafaz yang jelas. Episod kali ini membincangkan jenis- jenis sighah. Ikuti kupasan penuh dalam Madrasah Al-Hijrah.