Qawaid Fatwa – Sedikit Sahabat Dalam Berfatwa

Medan Fatwa – Qawaid Fatwa – Sedikit Sahabat Dalam Berfatwa

Slot Cinta Ilmu kali ini adalah Medan Fatwa bersama dengan Dr. Zulkifili sebagai penyampai. Tajuk pada episod kali ini adalah tentang sedikitnya fatwa yang dikeluarkan oleh Sahabat-sahabat Rasulullah SAW pada zaman mereka dan mengapa ia berlaku.