Qawaid Fatwa – Sahabat Wara’ Dalam Berfatwa

Medan Fatwa – Qawaid Fatwa – Sahabat Wara’ Dalam Berfatwa

Slot Cinta Ilmu kali ini adalah Medan Fatwa bersama dengan Dr. Zulkifili sebagai penyampai. Tajuk pada episod kali ini akan menghuraikan dengan terperinci tentang sifat-sifat wara’ para sahabat Rasulullah SWT dalam mengeluarkan fatwa.