Qawaid Fatwa – Pendukung Mazhab Imam Abu Hanifah

MEDAN FATWA BERSAMA DATUK DR. ZULKIFLI MEMBINCANGKAN TENTANG QAWAID FATWA : PENDUKUNG MAZHAB IMAM ABU HANIFAH.

Slot Medan Fatwa kali ini membincangkan pendukung Mazhab Imam Abu Hanifah antaranya Imam Abu Yusuf, Imam Zufar dan Muhammad bin Hassan Asyaiba. Kisah Bayan Linnas pula berkaitan ekstrimisme dalam agama dan penyelesaiannya. Ikuti perbincangan selanjutnya dalam Cinta Ilmu.