Qawaid Fatwa – Lahirnya Kumpulan Islam & Kesan Fatwa

Qawaid Fatwa – Lahirnya Kumpulan Islam & Kesan Fatwa

Slot Cinta Ilmu kali ini adalah Medan Fatwa bersama dengan Dr. Zulkifili sebagai penyampai. Perbincangan pada episod kali ini berkenaan tentang banyaknya kumpulan-kumpulan dalam Islam yang memberi kesan dalam bab kefatwaan.