Qawaid Fatwa – Imam Abu Hanifah (Manhaj Fatwanya)

Qawaid Fatwa – Imam Abu Hanifah

Medan Fatwa Bersama Datuk Dr. Zulkifli Membincangkan Tentang Qawaid Fatwa : Imam Abu Hanifah. Manakala Dalam Segmen Bayan Linnas Pula Panel Membincangkan Topik Membina Keluarga Bahagia. Akhir Sekali, Dalam Irsyad Fatwa Seperti Biasa Panel Menjawab Permasalahan Dari Penonton.