Qawaid Fatwa – Di Zaman Tabi’in Bhg.2

Medan Fatwa – Qawaid Fatwa – Di Zaman Tabi’in Bhg.2

Slot Cinta Ilmu kali ini adalah Medan Fatwa bersama dengan Dr. Zulkifili sebagai penyampai. Perbincangan pada episod kali ini berkenaan tentang fatwa di kalangan Tabi’in iaitu mereka yang hidup dan sempat bertemu dengan sahabat Nabi s.a.w. Perbincangan ini juga mengupas dengan lebih lanjut tentang para Tabi’in.