Prinsip-Prinsip Jual Beli

Madrasah Syariah – Prinsip-Prinsip Jual Beli

Ulasan daripada Ustaz Dr.Izhar Ariff berkenaan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam antaranya Gharar. Ikuti kupasan penuh dalam Madrasah Al-Hijrah.