Jual Agama

Berselindung disebalik nama perubatan islam, itulah tindakan durjana sesetengah pihak yang hanya ingin mengaut keuntungan dengan jualan air bacaan al-quran serta caj yang mahal.