Persemadian Roh

Tanda-tanda kiamat – Persemadian Roh

Slot Cinta Ilmu kali ini adalah Akidah & Falsafah bersama dengan Ustaz Badli Shah sebagai penyampai. Beliau akan mengupas kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat & Kiamat karangan Imam Abu Abdullah Al Qurtubi. Tajuk yang akan dibincangkan pada episod kali ini adalah tentang di manakah kedudukan roh setelah meninggal dunia sama ada roh orang beriman, roh orang yang mati syahid dan roh orang kafir.