Penguatkuasaan Enakmen Cegah Murtad

Bicara adalah sebuah program bual bicara yang akan membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama. Tajuk perbincangan bagi episod kali ini adalah “Penguatkuasaan Enakmen Cegah Murtad”.