Murabahah (Keuntungan)

Murabahah (Keuntungan)

Ulasan daripada Ustaz Dr.Izhar Ariff berkenaan Murabahah iaitu jual beli untuk mendapat keuntungan. Tawar menawar yang dibolehkan dalam islam. Ikuti kupasan penuh dalam Madrasah Al-Hijrah.