Muhatatah (Jual Beli Rugi) atau Wadiah

Muhatatah (Jual Beli Rugi) atau Wadiah

Ulasan daripada Ustaz Dr.Izhar Ariff berkenaan jual beli yang dibenarkan oleh syarak iaitu Muhatatah bermaksud jual beli yang mendatangkan kerugian kepada peniaga untuk jangka masa pendek. Ikuti kupasan penuh dalam Madrasah Al-Hijrah.