Mensucikan Hati

Mensucikan Hati

Pada episod kali ini Habib Ali membincangkan kitab “Nasihat Agama dan Wasiat Iman” karangan Imam Abdullah Alwi Al Haddad berkenaan tajuk yang amat penting di dalam perjalanan kita meniti kehidupan ini, iaitu tentang mensucikan hati. Ia juga berkait rapat dengan identiti seseorang di sisi Allah s.w.t.