Kewangan Islam Penyelesaian Krisis Ekonomi Dunia

Bicara adalah sebuah program bual bicara yang akan membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama. Tajuk perbincangan bagi episod kali ini adalah “Kewangan Islam Penyelesaian Krisis Ekonomi Dunia”.