Keselamatan Israel atau Keamanan Palestin

Bicara adalah sebuah program bual bicara yang akan membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama. Tajuk perbincangan bagi episod kali ini adalah “Keselamatan Israel atau Keamanan Palestin”.