Isu Akidah – Kes Akidah : Perspektif & Cabaran

Menyelami usaha-usaha yang dimainkan oleh pihak Peguam Muslim dalam usaha mereka menyelesaikan isu-isu Akidah yang semakin menular di negara kita serta apa usaha yang dilaksanakan dalam membendung masalah ini.