Kebangkitan dan Keganasan ada bezanya

Bicara adalah sebuah program bual bicara yang akan membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama. Tajuk perbincangan bagi episod kali ini adalah “Kebangkitan dan Keganasan ada bezanya”.