Keamanan Negara Tanggungjawab Siapa

Bicara adalah sebuah program bual bicara yang akan membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama. Tajuk perbincangan bagi episod kali ini adalah “Keamanan Negara Tanggungjawab Siapa”.