Jual Beli Yang Dibenarkan Oleh Syarak Isyrak (Perkongsian)

Jual Beli Yang Dibenarkan Oleh Syarak Isyrak (Perkongsian)

Ulasan daripada Ustaz Dr. Izhar Ariff berkenaan jual beli yang dibenarkan dalam syarak iaitu Isyak atau perkongsian dan syaratnya. Ikuti kupasan penuh dalam Madrasah Al-Hijrah.