Jual Beli Yang Di Haram Syarak (Haram & Batal)

Ulasan daripada Ustaz Dr.Izhar Ariff berkenaan dua jenis jual beli yang dilarang oleh syarak. Jenis pertama haram dan batal, jenis kedua sah tetapi haram. Ikuti kupasan penuh dalam Madrasah Al-Hijrah.