Hari Pemisah

Seputar mengenai peristiwa perang Badar yang berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua hijrah.