Halal & Haram – Hubungan Dengan Bukan Muslim Bhg.3

Halal & Haram – Hubungan Dengan Bukan Muslim Bhg.3

Slot Fiqh Syariah kali ini membincangkan tentang hubungan dengan bukan islam secara keseluruhannya. Siapakah golongan Zimmi dan bolehkah orang Islam bermuamalat dengan mereka dan hak mereka? Ikuti perbincangan selanjutnya dalam Cinta ilmu.