Hadis Al-Barra bin Al-A’zib Bhg.2

Tanda-tanda kiamat – Hadis Al-Barra bin Al-A’zib Bhg.2

Slot Cinta Ilmu kali ini adalah Akidah & Falsafah bersama dengan Ustaz Badli Shah sebagai penyampai. Beliau akan mengupas kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat & Kiamat karangan Imam Abu Abdullah Al Qurtubi. Tajuk yang akan dibincangkan pada episod kali ini adalah tentang hadis sahih yang berkisar tentang soal jawab di alam kubur kelak dan juga persoalan tentang kedudukan roh manusia setelah mati.