Hadis 17 – Berbuat Baik Dalam Semua Perkara

Hadis 17 – Berbuat Baik Dalam Semua Perkara

Ulasan daripada Prof.Madya Dr.fauzi Deraman meneruskan perbincangan berkenaan hadis ke 17 dalam kitab Hadis ke 40. Episode kali ini membincangkan berkenaan berbuat baik dalam semua perkara iaitu ihsan dalam pembunuhan dan ketika menyembelih binatang.