Konsep Jihad Sebenar

Persepsi pada minggu ini akan membincangkan mengenai topik Konsep Jihad Sebenar menurut perspektif Islam, dan bagaimana cara terbaik yang disyorkan oleh agama Islam untuk berjihad.