Episod 5 – Al-Quran Dan Sains

Episod ini membincangkan tentang kejadian siang dan malam, putaran bumi, bulan dan ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang perkara-perkara tersebut.