Episod 11 – Perkara Yang Memakruhkan Dan Membatalkan Puasa

Banyak perkara yang membatalkan puasa seseorang seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga, gila, murtad dan sebagainya. Tetapu banyak juga kekeliruan dalam masyarakat seperti apakah batal puasa seseorang yang mengambil suntikan untuk perubatan ketika bulan ramadhan dan banyak lagi? Episod ini akan merungkai tentang perkara yang makruh atau yang membatalkan puasa.