Isu Akidah – 7 Dosa Besar

Dosa-dosa besar merupakan dosa dan perbuatan yang harus kita hindari kerana ia bakal merosakkan Iman dan akidah kita dari dekat dengan Allah S.W.T, namun apakah akibat dari dosa yng kita lakukan jika ia terus diada-adakan?