Makruh dalam solat (Bahagian 1)

Rukun Solat(Sujud Bahagian 3)