30 Minit Ustaz Don 2011

Jenis-jenis Air (Bhg 1)

Ulangkaji Tajwid (Bahagian 2)

Berwuduk Ketika Sakit (Bhg 2)

Idgham Bila Ghunnah

Berwuduk Ketika Sakit(Bhg 1)

Berwuduk ketika Sakit (Bhg 3)

Air Mutlak (Bhg 2)

29:19

Al-Fatihatul Kitab (Bahagian 2)