Lafaz Istiazah

28:45

Kelahiran Bermula (Bahagian 4)

Lailatul Qadar

30:36

Wakaf (Bahagian 2)