21:47

Perjalanan 3 Solehah 12

21:49

Perjalanan 3 Solehah 11

24:43

Perjalanan 3 Solehah 10

22:51

Perjalanan 3 Solehah 9

23:32

Perjalanan 3 Solehah 8

25:26

Perjalanan 3 Solehah 7

24:09

Perjalanan 3 Solehah 6

21:57

Perjalanan 3 Solehah 5