Musim 14 – Isu Akidah

Ajaran Sesat – Millah Abraham

Fitnah Alam Maya

Jual Agama

Kembara Akidah (PPZ)

Menurun (Gunung Jerai)

Wafaq Amalan Syirik