Musim 14 – Isu Akidah

Wafaq Amalan Syirik

Ajaran Sesat – Millah Abraham

Menurun (Gunung Jerai)

Fitnah Alam Maya

Jual Agama

Kembara Akidah (PPZ)