Menurun (Gunung Jerai)

Isu Akidah-Musim 17-Amaran Tuhan

Ajaran Sesat Hassan Jonit

Melayu Masuk Islam

Isu Akidah – Pesta Puja Pantai

Ajaran Sesat – Isu Akidah