Musim 1 – 1Malaysia

Perak

Terengganu

Shah Alam

Raub

Pahang

Negeri Sembilan dan Melaka

Langkawi

Johor