45:07

Episod 1 – Aku Ada Wali

41:04

Episod 10 – Aku Ada Wali

35:30

Episod 11 – Aku Ada Wali

43:28

Episod 2 – Aku Ada Wali

38:23

Episod 3 – Aku Ada Wali

43:20

Episod 4 – Aku Ada Wali

43:28

Episod 5 – Aku Ada Wali

44:53

Episod 6 – Aku Ada Wali