45:07

Episod 1 – Aku Ada Wali

44:12

Episod 7 – Aku Ada Wali

35:30

Episod 11 – Aku Ada Wali

38:23

Episod 3 – Aku Ada Wali

Episod 9 – Aku Ada Wali

41:04

Episod 10 – Aku Ada Wali

Episod 8 – Aku Ada Wali

44:53

Episod 6 – Aku Ada Wali