57:20
51:24
55:46

Bahaya Syiah

1:00:39

Bersih yang Kotor

59:28

Harta Intelek Menurut Islam

53:55

Insan Malang di mata Islam

49:58
1:03:28