47:08
47:08
1:00:46
1:00:46
50:09

Perantara Rundingan Damai

48:17

Pentingnya PRU 13

51:14