Cara Menyucikan Najis Mutawassitah Bhg.4

Episod kali ini mengupas Najis Mutawassitah atau Najis  Pertengahan. Beberapa pemasalahan dan cara menyucikannya turut dirungkai dalam episod ini. Fokus utama perbincangan ialah cara menyucikan air mazi. Untuk kupasan selanjutnya saksikan 30 Minit Ustaz Don 2015.