Cara Menyucikan Najis Mutawassitah Bhg.3

Intipati rancangan pada kali ini adalah mengenai cara hendak menyucikan bayi yang tidak lagi hanya minum susu ibunya kerana najis mereka ini termasuk dalam kategori  Najis Mutawassitah. Permasalahan yang selanjutnya ialah berkaitan cara menyucikan air mazi. Untuk kupasan penuh semuanya terdapat dalam 30 Minit Ustaz Don 2015.